NL EN
M
043 - 321 10 21

algemeen

homealgemeen

VERGOEDING

Iedere basisverzekering kent tegenwoordig een eigen risico (meestal rond de 385 euro). Een consult, visite, ingreep of onderzoek in de praktijk valt hier niet onder. Verwijzing naar een specialist, laboratoriumonderzoek en medicijnen die worden voorgeschreven vallen echter wel onder uw eigen risico.

Ook een bezoek aan een specialist van Maastricht UMC+, dat valt binnen de anderhalve lijnszorg valt niet onder het eigen risico. Dit zijn: keel- neus- en oorheelkunde, oogheelkunde, dermatologie, interne geneeskunde, orthopedie, rugpoli, reumatologie, kindergeneeskunde, gynaecologie, neurologie en sexuologie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de huisarts.

Dit geldt niet voor mensen met een buitenlandse verzekering. Zij betalen het consult na het bezoek aan de balie en krijgen hiervan een rekening. Deze kunt u innen bij de verzekering waarna u het bedrag krijgt teruggestort.

kort consult€ 19,56
consult, e-consult, mail€ 39,12
dubbel consult, e-consult, mail€ 78,25
huisbezoek€ 58,69
dubbel huisbezoek€ 97,81

EVALUATIE

De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. In het kader van de NHG-Praktijkaccreditering worden deze verbeterplannen jaarlijks geëvalueerd. Ook uw mening als patiënt is hierbij van belang. Heeft u ideeën, opmerkingen of adviezen, dan nemen wij deze graag van u in ontvangst.

PRIVACY

De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens wordt in het Privacyreglement van onze praktijk nader toegelicht. Het Privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

lees hier meer

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling, dan zouden wij die graag persoonlijk van u vernemen. U kunt het klachtenformulier hier invullen en verzenden. Ook kunt u een afspraak maken voor een (telefonisch) gesprek hierover.

Samen kunnen wij proberen tot een goede afhandeling te komen. Indien wij hier echter niet in slagen, dan kunt u zich voor een onafhankelijk oordeel wenden tot:

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA  Eindhoven
T 088 - 022 910 00

Via de website www.skge.nl kunt u het formulier ‘indienen klacht’ invullen en verzenden.

KWALITEITSKEURMERK

Huisartsenpraktijk Poort van Gaveren is een door het N(ederlands) H(uisarts) G(enootschap) geaccrediteerde praktijk. Zij voldoet daarmee aan de landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen op het gebeid van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten. Jaarlijks wordt de praktijk door de NPA hierop beoordeeld. Sinds 2007 wordt aan huisartsenpraktijk Poort van Gaveren het NHG kwaliteitskeurmerk toegekend.